ELECTRON MICROSCOPY

Elektron Mikroskopi 1TEM Hücre Takibi: Hücre hatları, primer kültürlerden elde edilen hücreler, kan hücreleri örneklerinin ultrastrüktürel özelliklerini incelemek amacıyla elektron mikroskop için hazırlanması.

TEM Doku Takibi: Çeşitli sistemelere ait organlardan veya yapılardan alınan doku örneklerinin ultrastrüktürel özelliklerini incelemek amacıyla elektron mikroskop için hazırlanması.

Özel Örnek TEM Takibi (bitki, bakteri, parazit) Çeşitli biyolojik yapılardan elde edilen organizmaların veya sıvı ortamlarda yerleşik paraziter organizmaların ultrastrüktürel özelliklerine yönelik araştırmalar yapmak amacıyla elektron mikroskobu için hazırlanması

Ultra Mikrotom İle Yarı İnce Kesit Alma ve Toluidin Blue İle Boyanması Plastik materyale gömülmüş örneklerden ışık mikrokobik inceleme yapmak amacıyla 1-2 mikron kalınlıkta kesitler hazırlanması ve ışık mikroskopta incelenerek görüntülenmesi.

Elektron Mikroskopi 2Ultra Mikrotom İle İnce Kesit Alma TEM incelemesi için Plastik materyale gömülmüş örneklerden 300-600A kalınlıkta ultra ince kesitlerin gridlere alınması.

Ultra İnce Kesitlerin Kontrastlanması TEM incelemesi için gridlere alınmış ultra ince kesitlerin uranil asetat kurşun sıtratla kontrastlanması

İnce Kesitlerin TEM İle İncelemesi Ve Görüntüleme Çeşitli örnkelerden hazırlanmış ultra ince kesitlerin geçirimli elektron mikroskopta incelenmesi ve dijital kamerayla görüntülenmesi.

SEM Hücre Takibi: Hücre hatları, primer kültürlerden elde edilen hücreler, kan hücreleri örneklerinin yüzeyel özelliklerini üç boyutlu olarak incelemek amacıyla tarayıcı elektron mikroskop için hazırlanması.

SEM Doku Takibi Çeşitli sistemelere ait organlardan veya yapılardan alınan doku örneklerinin yüzeyel özelliklerini üç boyutlu olarak ortaya koymak amacıyla tarayıcı elektron mikroskop için hazırlanması.

Elektron Mikroskopi 3

Özel Örnek SEM Takibi (bitki, bakteri, parazit) Çeşitli biyolojik yapılardan elde edilen organizmaların veya sıvı ortamlarda yerleşik paraziter organizmaların yüzey özeliklerini üç boyutlu olarak incelemeye yönelik tarayıcı elektron mikroskobu için hazırlanması.ı

Örneklerin SEM İncelemesi ve Görüntüleme Canlı veya cansız varlıklara ait yapılardan SEM için hazırlanmış örneklerin üç boyutlu incelemelerinin yapılması ve görüntülenmesi.

Kesit Üzerinde Hücre Veya Hücresel Eleman Sayımı Elektron veya ışık mikroskopta çeşitli sayım ve ölçümlerin yapılması

İstatistiksel Değerlendirme Araştırmalardan elde edilen sayısal değerlerin istatistiksel analizlerinin gerçekleştirilmesi, tablo veya grafik halinde sunulması