Genotoxicity Tests

ISO 10993-3

  • Bakteriyel Ters Mutasyon Testi (AMES) OECD 471
  • İn Vitro Memeli Kromozom Sapma Testi OECD 473
  • İn Vitro Mikronükleus Testi OECD 487
  • İn Vitro Comet Testi