In Vitro Cytotoxicity Test

ISO 10993-5

Canlı hücreler üzerindeki toksik etkiyi ifade eden sitotoksisite testleri, toksik olduğu düşünülen test materyalinin uygun hücre kültüründe çoğalma oranı ve toksik etkisinin değerlendirmesi ile yapılan testlerdir.Bu test; morfolojik olarak hücresel bir hasarın olup olmadığı (çeşitli ölçüm yöntemleri ile belirlenerek),hücresel bir büyümenin ve hücresel metabolizmadaki herhangi bir değişikliğin belirlenmesi amacıyla yapılmaktadır.İn vivo ve in vitro olarak 2 yöntemle yapılabilmektedir. In vitro test yönteminde, sitotoksik olup olmadığı test edilen ürün artan konsantrasyonlarda hücrelere uygulanır; hücre morfolojisi ve hücrelerin yaşama oranları üzerindeki etkileri araştırılmaktadır.

  • WST-1
  • XTT
  • MTT Testi ile Kantitatif Test
  • Nötral Red