Genotoksisite Testleri ISO 10993-3

Memeli veya memeli olmayan hücre kültürünün veya diğer tekniklerin kullanıldığı bir grup in vitro genotoksisite deneyleri, tıbbi cihazlar, malzemeler ve/veya özütlerinden kaynaklanan gen mutasyonlarını, kromozom yapısı veya sayısındaki değişiklikleri ve diğer DNA veya gen toksisitelerini tayin etmek amacıyla kullanılır. İn vitro deneylerinden herhangi biri pozitif ise in vivo mutajenite deneyleri yapılmalı veya malzemenin mutajenik olduğu varsayılmalıdır.

  • Bakteriyel Geri Mutasyon Testi (AMES) - OECD 471
  • İnvitro Memeli Kromozom Aberasyon Testi- OECD 473
  • İnvitro Memeli Hücre Gen Mutasyon Testi-OECD TG 476
  • İnvitro Memeli Hücre Mikronukleus Testi-OECD 487