Hemoliz Testi – ISO 10993-4

Tıbbi cihazların, süzülebilir maddelerin ve biyomalzemelerin tavşan kanı üzerindeki olumsuz etkilerini değerlendirmek için doğrudan ve ekstrakte yöntemleriyle hemoliz testleri uygulanır. Bu test, uluslararası standart ISO 10993-4 e göre tıbbi cihazların ve biyomalzemelerin hemo uyumluluğunu değerlendirmek için yapılır.

İn Vitro Hemoliz

İn Vitro Koagülasyon