İn Vitro Sitotoksisite Testi - ISO 10993-5

Sitotoksisite; canlı hücreler üzerindeki toksik etki oranını ifade eder. Sitotoksisite testleri, toksik olduğu düşünülen maddenin, uygun hücre kültüründe, hücre çoğalma oranı ve hücre üzerindeki toksik etkisi dikkate alınarak değerlendirme yapılan testlere denir. Bu test sistemleri; morfolojik olarak hücresel hasarın gözlenmesi, hücresel hasarın çeşitli ölçüm yöntemleri ile belirlenmesi, hücresel büyümenin belirlenmesi, hücresel metabolizmadaki herhangi bir değişikliğin belirlenmesi amacıyla yapılmaktadır.

Sitotoksisite testleri in vivo veya in vitro olarak yapılabilmektedir. In vitro testlerde, sitotoksisitesi araştırılan madde, artan konsantrasyonlarda hücrelere uygulanır. Bu maddenin hücre morfolojisi ve hücrelerin yaşama oranları üzerine etkileri araştırılmaktadır. Sitotoksisite testleri WST-1,MTT-XTT, Nötral Red gibi metodlar kullanılarak yapılabilmektedir.

  • Hücre canlılığı
  • Hücre ölümü
  • Hücre membran bütünlüğü
  • Hücre organelleri
  • DNA ve protein sentezi
  • Hücre bölünmesi