Biyobozunma (Degradasyon Testi) ISO 10993-13,14,15

Tıbbi cihaz / biyomateryalin doku içi implantasyonundan sonra materyalin nihai entegrasyonu veya rezorpsiyon / degradasyonunu içeren doku tepkisinin sürecini belirlemektir. Özellikle parçalanabilir / emilebilen malzemeler için malzemenin bozunma özelliklerini ve doku cevabı belirlenmektedir. İmplantlar yetişkin fareler, sıçanlar, kobay veya tavşanların sırt deri altı dokusuna yerleştirilerek test edilmektedir.

İmplant örnekleri aseptik olarak ve implantasyondan önce veya implantasyon sırasında herhangi bir şekilde hasar görmeden implante edilmektedir.

Polimerler, seramikler ve metaller için belirli in vitro biyobozunma deneyleri sırasıyla ISO 10993-13, ISO 10993-14 ve ISO 10993-15’e göre yapılmaktadır.