Hemolitik Etki Testleri ISO 10993-4

İn Vivo test ortamında hemoliz göstergesi olarak plazmada, hücresel hasar belirteci olan laktat dehidrogenaz (LDH) ve serbest hemoglobin (HGB), eritrosit (RBC), hematokrit (HCT) ve platelet (PLT) ölçümleri gerçekleştirilir. Kontrol ve deney grubu hayvanlarından elde edilen değerler karşılaştırılarak Tıbbi cihazının hemolitik etkisi belirlenir.