İmplantasyon ISO 10993-6

İmplantasyon deneyleri, (örneğin, özel diş hekimliğinde kullanılan deneyler) tasarlanan uygulamaya elverişli bir implant bölgesine veya dokusuna cerrahi olarak vücuda yerleştirilen veya koyulan bir malzeme veya son ürün numunesinin canlı doku üzerindeki yerel patolojik etkilerini hem bütünsel hem de mikroskobik düzeyde değerlendirmek için kullanılmalıdır. Bu deneyler, temas yolu ve süresi için uygun olmalıdır.