In Vivo Biyouyumluluk Testleri

İn Vivo Biyouyumluluk; biyolojik test yapıldığında Tıbbi Cihazın amaçlanan kullanıma bağlı dayanması için test türü derecesi ile gerçekleştirilir. İn Vivo testler cilt tahriş testinden, duyarlılık testine, implantasyon testine ve sistemik toksisite testine kadar Biyouyumluluk sınıflandırmasına göre testler belirlenir.

Testler 3 haftadan 3 aya kadar değişebilir. Toksisite çalışmaları 12 aya kadar uzun dönem çalışılabilmektedir.