İrritasyon Testi ISO 10993-10

Tahriş (irritasyon) (intrakutanöz reaktivite dâhil) İrritasyon deneyleri, cilt, göz ve mukoza zarı gibi doğru bir metodla uygulama için uygun bölgeler kullanılarak tıbbi cihazların, malzemelerin ve/veya özütlerinin irritasyon potansiyelini tahmin etmek için kullanılılır. Gerçekleştirilen deneyler, maruz bırakılma yolu yani tıbbi cihazın kullanım özelliklerine uygun (cilt, göz,mukoza) ve süresi veya temas için uygun olmalıdır.

İntrakutanöz reaktivite deneyi; dokunun tıbbi cihaz özütlerine olan yerel reaksiyonunu değerlendirmek amacıyla kullanılır. Bu deney, cilt veya mukoza ile ilgili deneyler vasıtasıyla irritasyonun tayin edilmesinin uygun olmadığı durumlarda (örneğin, tıbbi cihazların vücuda yerleştirildiği veya kan ile temas ettiği durumlar) uygulanabilir. Bu deney, özütlenebilen maddelerin hidrofobik olduğu durumlarda uygun olarak kullanılır.