Karsinojenite Testi ISO 10993-3

Diğer kaynaklarda hiçbir bilgi yoksa malzemenin/cihazın kanser oluşturma (karsinojenite) potansiyelini deneye tabi tutmak dikkate alınmalıdır. Karsinojenite deneyleri, deney hayvanının yaşam süresinin büyük bir bölümünde, tıbbi cihazlara, malzemelere ve/veya özütlerine bir veya daha çok maruz kalma veya temasından kaynaklanan tümör oluşturma potansiyelini tayin etmek amacıyla kullanılmalıdır.

Karsinojenite deneyleri, maruz kalma veya temas yolu ve süresi için uygun olmalıdır. Karsinojenite deneyleri, tek bir deneysel çalışmadaki kronik toksisite ve tümör oluşturma özelliğini araştırmak için tasarımlanabilir.