Kronik Toksisite Testleri ISO 10993-11

Kronik toksisite deneyleri, deney hayvanının (örneğin, genellikle sıçanlarda 6 ay) yaşam süresinin büyük bir bölümünde, tıbbi cihazlara, malzemelere ve/veya özütlerine bir veya daha çok maruz kalma etkilerini tayin etmek için kullanılır. Bu deneyler, maruz kalma veya temas yolu ve süresi için uygun olmalıdır.