Subakut ve subkronik toksisite ISO 10993-11

Subakut ve subkronik toksisite deneyleri, en az 24 saat, en fazla 30 güne kadar deney hayvanının (örneğin, sıçanlarda 13 güne kadar) toplam yaşam süresinin % 10 'unu geçmeyen bir sürede, tıbbi cihazlara, malzemelere ve/veya özütlerine bir veya daha fazla maruz kalma veya temas etkilerini tayin etmek amacıyla yapılmaktadır.