Direk Kontak Yöntemi

Test materyali kültür ortamıyla direk temas edecek şekilde yerleştirilir ve 24 saatlik inkübasyonu takiben incelenir..

Agar Difüzyon Yöntemi

Kültürdeki hücrelerin üzerine besiyeri fonksiyonlu agar ince tabaka halinde eklendikten sonra test materyali agar üzerine yerleştirilerek inkübasyon sonrası değerlendirme yapılır.

Ekstraksiyon/Elusyon Yöntemi

Etken materyalin ekstraktı belilenmiş dozda hücre kültürüne eklenir. İnkübasyon sonrası hücreler mikroskop altında morfolojik özellikleri, dejenerasyon ve lizis bakımından değerlendirilir.