Agar Difüzyon Yöntemi

Kültürdeki hücrelerin üzerine besiyeri fonksiyonlu agar ince tabaka halinde eklendikten sonra test materyali agar üzerine yerleştirilerek inkübasyon sonrası değerlendirme yapılır.