Uyumluluk testleri

  • Cilt İrritasyonu (TS EN ISO 10993-10, OECD 439)
  • Cilt içi İrritasyon (TS EN ISO 10993-10)
  • Akut Sistemik Toksisite (TS EN ISO 10993-11)
  • Hemolitik Etki (TS EN ISO 10993-4/A1, ASTM F756-08)
  • Pirojenite (TS EN ISO 10993-11)
  • İmplantasyon (TS EN ISO 10993-6)
  • Biyolojik Absorbsiyon (TS 7342)
  • Sensitizasyon (TS EN ISO 10993-10)
  • Protein Tayini (TS EN 455-3)
  • Genotoksisite (TS EN ISO 10993-3, OECD-471)

Tripan Mavisi Testi

Negatif yüklü bir boya olan TM hücre ölümü durumunda bozulan membran bütünlüğü nedeniyle hücre içine girerek boyanmasına neden olur; canlı hücrelere giremediğinden boyanma olmaz. Bu yöntemle canlı ve ölü hücre miktarı saptanır.

Nötral Red Testi

Zayıf katyonik bir boya olan NR canlı hücreler tarafından aktif taşınmayla hücre içine alınır ve lizozomlarda birikir. Membran bütünlüğü bozulmuş ölü hücrelerde biriktirilemez. 540nm de ölçüm yapılarak değerlendirilir.

Alamar Mavisi Testi

Mavi renkli Resazurin canlı hücre zarından rahatlıkla geçerek hücre içinde Resofurine indirgenerek kırmızı floresan verir. 570nm de ölçülür. Toksik olmaması nedeniyle aynı pleyltler farklı boyamalar için de kullanılabilir.

XTT Testi

Suda çözünen tetrazolium türüevi 450-570nm lerde ölçülür.

MTS Testi

Suda çözünen tetrazolium türüevi, daha kısa inkübasyon süresine ihtiyaç duyar. Dehidregenaz aktivasyonuyla üretilen formazon miktarı canlı hücre sayısıyla orantılıdır.

MTT Testi

Sarı Tetrazolium tuzları canlı hücrede mitkondriyal aktiviteyle mor renge dönüşür. 570nm de ölçülür. 490-500nm de ölçülür

WST-1, -8 Testi

Sitotoksik etkinin belirlenmesi için canlı hücrelerden tetrazolium tuzlarının ayrıştırılmasına dayanan spoktroftometrik, kolorimetrik bir testtir.450 nm de ölçüm yapılır.

LDH Testi

Lizise uğrayan hücrelerden ortama salınan LDHın laktatı NADH oluşturmak için okside etmesi ve NADH ın tetrazolium tuzu substratıyla reaksiyona girerek sarı-Turuncu renk oluşturması prensibine dayanan bir test yöntemidir. 490-680 nm de ölçüm yapılır.

ATP ASSAY

Hücredeki ATP miktarının ölçümüyle hücre proliferasyonun saptama mantığıyla çalışılan bir testtir. Lusiferinin oksidasyonu için lusiferaz ATP kullandığından ortaya çıkan ışıma hücredeki ATP miktarını verir.