LDH Testi

Lizise uğrayan hücrelerden ortama salınan LDHın laktatı NADH oluşturmak için okside etmesi ve NADH ın tetrazolium tuzu substratıyla reaksiyona girerek sarı-Turuncu renk oluşturması prensibine dayanan bir test yöntemidir. 490-680 nm de ölçüm yapılır.