MTS Testi

Suda çözünen tetrazolium türüevi, daha kısa inkübasyon süresine ihtiyaç duyar. Dehidregenaz aktivasyonuyla üretilen formazon miktarı canlı hücre sayısıyla orantılıdır.