Nötral Red Testi

Zayıf katyonik bir boya olan NR canlı hücreler tarafından aktif taşınmayla hücre içine alınır ve lizozomlarda birikir. Membran bütünlüğü bozulmuş ölü hücrelerde biriktirilemez. 540nm de ölçüm yapılarak değerlendirilir.