Tripan Mavisi Testi

Negatif yüklü bir boya olan TM hücre ölümü durumunda bozulan membran bütünlüğü nedeniyle hücre içine girerek boyanmasına neden olur; canlı hücrelere giremediğinden boyanma olmaz. Bu yöntemle canlı ve ölü hücre miktarı saptanır.