LIGHT MICROSCOPIC STUDIES

Işık Mikrokopi çalışmalarIşık Mikrokopi İçin Hücre Takibi

Hücre hatları veya primer kültürle elde edilen hücrelerin rutin ışık, konfokal ve elektron mikroskobik incelemeleri için mikroskobik takipleri gerçekleştirilerek istediğiniz türde preparatları ve blokları (yayma, parafin, dondurma, plastik) hazırlanır.

Işık Mikrokopi İçin Doku Takibi

Organizmalardan elde edilen doku örnekleri ışık, konfokal ve elektron mikrokopik incelemler için uygun yöntemlerle takipleri yapılarak preparat veya blok olarak (yayma, parafin, dondurma, plastik) hazırlanır.

Özel Örnek Takibi (Bitki, bakteri, Parazit…..)

Bitki dokuları, bakteri ve parazitlerle yapacağınız çalışmalarda kullanmak istediğiniz örneklerin farklı mikroskobik incelemler için takibi yapılır.

Mikrotom ve vibratom kesitleri

Işık Mikroskopik Çalışmalar 2Işık mikroskobik araştırmalarda ihtiyaç duyduğunuz farklı bloklardan (parafin ve dondurma mikrotomları) farklı kalınlıklarda kesitler normal veya özellikli (pozitif şarjlı) lamlara alınır. Uzantı ve uzun projeksiyon çalışmaları için 5- 200 mikron kalınlıkta vibratom kesitleri alınır.

Histolojik Boyanmalar

Histolojik veya histopatolojik araştırmalarınız için tekli, ikili, üçlü histolojik boyamalar gerçekleştirilir.

Işık Mikroskobik inceleme ve görüntüleme

Histolojik preparatlarımızda istediğiniz kalitatif ve kantitatif parametreler (boyut ve alan ölçümleri, hücre sayımları) değerlendirilerek, yüksek çözünürlükte dijital görüntüleri alınır.

İstatistiksel değerlendirme

Mikroskobik incelemelerden elde edilen dataların istatistiksel değerlendirmeleri gerçekleştirilir.