Reproductive Toxicity Test

Tıbbi cihazların muhtemel immünotoksisitesine özel atıf yapılarak immünotoksikolojinin genel açıklamalarına yer verilmektedir. İmmünotoksisite deneyi, üretim malzemelerinin kimyasal yapısı ve immünotoksikolojik etkileri anlatan kaynaklardan veya kimyasal maddelerden herhangi birinin immünojenik potansiyeli biliniyorsa bunlardan elde edilen veriler esas alınarak değerlendirilmelidir.

ISO 10993-3

  • Üreme ve Gelişimsel Toksikoloji Çalışmaları